Pole do popisu

2018-09-01 17:08

Masz umiejętności, masz pasje, chcesz się realizować? Damy szansę wykazania się metaloplastykowi, kowalowi, kowalowi artystycznemu, spawaczowi elektrycznemu...         Ku obopólnemu zadowoleniu i korzyściach wymiernych, i niewymiernych, aplikuj!  Szanse zadowolenia na pokolenia.